Ort till Ort medarrangerar och deltar på Bostadsvrålet som äger rum 8-9 oktober på Kulturhuset Grand, Trädgårdsgatan 5 i Uppsala. Vi kommer att ha en punkt om kampen mot vräkningarna i Tensta 2015, där vi kommer att prata om hur arbetet mot vräkningarna gick till ur tre olika perspektiv – de direkt drabbade, lokala aktivister och aktivister från andra orter.

Vår punkt heter Kampen mot vräkningarna i Tensta – där makten fick vika sig och kommer att äga rum på Lördagen 8e oktober, tid ännu ej bestämt.

 

Om bostadsvrålet (från deras hemsida)

Bostadsvrålet är en mötesplats för organisationer, rörelser och människor som engagerar sig bostadspolitiskt. Deltagande är gratis och en stor del av förberedelserna och det praktiska arbetet bygger på frivilligt arbete. Vi vill göra det enkelt att engagera sig – därför anordnas Bostadsvrålet en helg varje år. Du själv, din förening eller nätverk är välkommen att föreslå programpunkter – eller bara komma för att delta, lyssna och vara med på plats.

Bostadsvrålet vill jämna ut maktbalansen mellan boende och fastighetsägare, politiker, forskare. Framförallt är det boendes perspektiv som står i fokus. Deltagare och arrangörer kommer från Sverige, men även från andra länder och är boende, aktivister, föreningsaktiva, forskare, författare, konstnärer – som alla vill påverka politiken och lära sig mer om bostadsfrågor.

Bostadsvrålet utgör ett viktigt bostadspolitiskt möte som i nuläget är den enda plattformen som  lyfter fram boendes egna röster i den offentliga debatten. På Bostadsvrålet presenteras ett nedtystat och mycket angeläget perspektiv- de boendes!

I år hålls Bostadsvrålet för fjärde gången i Uppsala 8-9 oktober. Tidigare har Stockholm, Göteborg och Malmö varit värdar.

 

bostadsvralet