fatuma
Foto: Lisa Mattisson
Dagens Nyheter

Förra sommaren hotade Svenska Bostäder att vräka 35 familjer i Tensta som hade korttidskontrakt. Vräkningshotet väckte stor uppmärksamhet och ett flertal demonstrationer ordnades i Tensta och Rinkeby. Svenska bostäder backade under sommaren från sina krav och Spånga-Tensta stadsdelsnämnd ordnade lägenheter åt många av de familjer som hade försörjningsstöd.

Fatuma är idag den enda av de trettiofem vräkningshotade som inte har fått en permanent bostad, trots att hon har fast arbete och har stått mer än nio år i Stockholm bostadskö. Fatuma har fortsatt att ockupera sin lägenhet och dömts till böter för sin vägran att lämna lägenheten. Varje månad får hon också fått ett skadeståndskrav som motsvarar hyran för lägenheten och hon har också fått betala dubbelt ”skadestånd” en månad på 6530 kronor.

Sammanlagt har Fatumas modiga kamp mot Svenska Bostäder gjort att hon drabbat av 11530 kronor i skadestånd och det är viktigt att samla in dessa pengar så att andra hyresgäster i samma situation känner att de får solidaritet och stöd och inte behöver stå ensamma i sin kamp.

Insamlingen är fullbordad och avslutad! Tack alla som hjälpt till!

Al-tids film om vräkningarna i Tensta:

Läs mer nedan:
http://www.dn.se/sthlm/faduma-bor-kvar-pa-nader-hos-svenska-bostader/