Stor uppslutning trots kort varsel på Järva Café 7e December

Stor uppslutning trots kort varsel på Järva Café 7e December. Text och Bild Arne Johansson

NORRA JÄRVA STADSDELSRÅD: Här är lite bilder från kvällens extra Järva Cafemöte med anledning av dödsskjutningarna på Järva. Runt 120 deltagare på väldigt kort varsel. Inleddes med tyst minut och ett tal av Carolina Sinisalo som miste sin 15-årige son i början av året. Mycket känslor, många starka inlägg och viktiga diskussioner om vad som behöver göras både på kort sikt och vilka nyckelkrav som måste lyftas. Beslut mobilisera runt hela Järva till de massprotester som planeras i Rinkeby preliminärt fredag 16 december och följande två dagar, och dessförinnan ett torgmöte i Husby 13 december. Viktigast var ett engagemang som fick många unga på mötet att besluta träffas igen i ett försök att utveckla ungdomsarbetet.

Organisera dig:

https://www.facebook.com/norrajarvastadsdelsradet/

Läs mer:

https://orttillort.wordpress.com/2016/12/03/jarva-med-anledninga-av-dodskjutningarna-mote-7e-dec/