Avslå tjänsteutlåtandet från SDF Östra Göteborg om övervakningskameror i Bergsjön och Kortedala.

Avslå tjänsteutlåtandet från SDF Östra Göteborg om övervakningskameror i Bergsjön och Kortedala.


NÄTVERKET TILLSAMMANS I BERGSJÖN: 

Ingen kameraövervakning i Bergsjön och Kortedala!

Stadsdelsförvaltningen i Östra Göteborg har gjort ett utlåtande om att sätta upp övervakningskameror på flera ställen i Bergsjön och Kortedala. Detta utlåtande kan läsas på följande länk: http://tinyurl.com/zx3c84q

Vi som boende och engagerade föreningar i området motsätter oss detta och vill ha med dig och din röst!

DETTA KAN DU GÖRA:

1. Skriv under namninsamlingen.

2. Sprid namninsamlingen till alla dina vänner!

3. Delta på nämndemötet på tisdag 13 december i Ullevi 1.

Om inte vi gör våra röster hörda kommer politikerna tro att de tar ett bra beslut.

KLICKA HÄR FÖR ATT SKRIVA UNDER UPPROPET

Vi förklarar nedan varför vi som nätverk är emot kameraövervakning.

——–

Politikerna i Bergsjön och Kortedala (Östra Göteborg) kommer att den 13 december ta ett beslut om övervakningskameror i stadsdelen. I ett tjänsteutlåtande skriver man att man föreslår från förvaltningens sida att införa kameraövervakning på bl a Kortedala Torg, Bergsjön Centrum, Rymdtorget, Komettorget, skolor som t ex Backegårdsskolan, socialkontoren i Kortedala och Bergsjön, olika hållplatser i stadsdelen och några till platser.

Tillsammans i Bergsjön anser att kameraövervakning är fel väg att gå och ett sätt att fördjupa stigmatiseringen av både plats och människor i stadsdelen.

Vi anser att kameraövervakning inte är ett effektivt sätt att öka tryggheten på följande grunder:

– Internationell forskning visar att kameraövervakning minskar varken brott i större omfattning eller för den delen ökar tryggheten. Man kan möjligtvis flytta problem med kriminalitet från övervakat ställe till ett annat, men man löser det alltså inte.
– Det finns i Göteborgs Stad flera platser med kameraövervakning. En sådan plats där övervakning inte gett resultat är Biskopsgården, där man under de senaste åren haft flertalet allvarliga händelser.
– Kameraövervakning ger en illusion om trygghet men flyttar egentligen bara de upplevda problemen. De exempel man anför i tjänsteutlåtandet är enskilda händelser och hade med största sannolikhet ägt rum även med kameraövervakning bortom kamerornas synfält. Om man vill begå kriminella handlingar kommer man bara att förflytta sig där kameror inte finns.
– Grunderna till de problem man hoppas komma åt med kameraövervakning kommer inte att motsvara de enorma summor pengar man vill satsa på det. Dessa summor skulle kunna allokeras för jobbskapande, utbildningsinsatser och förhöjande av kvaliteten på skolorna i stadsdelen. Med andra ord, ett gediget och verkligt förebyggande arbete skulle kunna effektiviseras med dessa summor.
– Riskerna med kameraövervakning är en mer fördjupad misstänksamhet bland befolkningen gentemot varandra och därmed ett ännu större problem långsiktigt med isolering. Fredsforskningen visar bland annat att kontroll i former av kameror långsiktigt leder till ökad känsla av otrygghet.

Bergsjön är ett av Sveriges mest utsatta områden med bland annat hög arbetslöshet, låga skolresultat, trångboddhet, dålig hälsa och hög isolering bland vuxna. Kameraövervakning tar inte tag i de verkliga problemen utan återinför tanken om att problemet ligger i att människor i stadsdelen behöver övervakas och kontrolleras. Vi tror att ett alternativ där man jobbar genuint med jämlikhet är en bättre väg att gå. Ett förslag är att påbörja ett arbete så som Hållbarhetskommissionen i Stockholm, som tagit fram ett flertal viktiga rapporter om demokratisk deltagande, som går att läsa på http://www.stockholm.se/OmStockholm/Ett-socialt-hallbart-Stockholm-2/Rapporter-fran-hallbarhetskommissionen/.

Du som skriver under detta upprop är mot att kameraövervakning införs i Östra Göteborg och för att man istället arbetar genuint med jämlikhet i stadsdelen.

Hur den kommer att överlämnas

Lämnas in på nämndemötet tisdag 13 december.

 

Organisera dig:

Tillsammans i Bergsjöns Facebook

Maila Tillsammans i Bergsjön: tillsammansibergsjon@gmail.com
Läs mer:

UPPROP: Ingen kameraövervakning i Bergsjön och Kortedala!

Uppropet på facebook