Dalbyborna vill ha kvar allaktivitetshuset på Tingsgatan 8.

Dalbyborna vill ha kvar allaktivitetshuset på Tingsgatan 8.

Skriv under protestlistan här

”Kontraktet för Allaktivitetshuset i Dalby har sagts upp. Skriv under denna namninsamling om du vill behålla ett Allaktivitetshus som rymmer alla nuvarande aktiviteter.

Kultur- och fritidsnämnden i Lund hyr för närvarande Allaktivitetshuset i Dalby (Tingsgatan 8 vid busstation), men har sagt upp kontraktet från den 31 december 2016 och letar efter nya billigare lokaler för främst fritidsgård (12-25år). Allaktivitetshuset används i dagsläget även för bland annat disco, barnkalas, träffpunkt för föräldralediga, biljardspel och diverse kurser i dans och konst. Det är oklart om alla dessa aktiviteter kommer att rymmas i de nya ännu oklara lokalerna för fritidsgård. Möjligheten att hyra det nuvarande Allaktivitetshuset efter att fritidsgård flyttat ut är liten, enligt Lundafastigheter som äger byggnaden.

Namninsamlingen, som kommer att överlämnas till ansvariga politiker och tjänstemän, syftar till att antingen behålla Allaktivitetshuset som det är idag eller att en ny lokal erbjuder samma möjligheter och har samma kvalitéer.”

Läs mer:

http://lund.lokaltidningen.se/protester-nar-allaktivitetshusets-framtid-ar-hotad-/20161205/artikler/712079843/1716

http://www.skrivunder.com/behall_allaktivitetshus_i_dalby