Alla ska kunna bo kvar anordnar konferens för dom som kämpar mot hyreshöjningar.

Alla ska kunna bo kvar anordnar konferens för dom som kämpar mot hyreshöjningar.

25 februari  klockan 10-16 på Arena Första Lång i Göteborg

ALLA SKA KUNNA BO KVAR:
Ett tillfälle för boende i olika områden som står inför eller har genomgått omfattande renoveringar att träffas och prata om gemensamma erfarenheter om kamp, motstånd och framtid. Boende från olika bostadsområden i Göteborg kommer att berätta om sina respektive kamper.

Vill du vara med? Viktigt att du anmäler dig på http://allaskakunnabokvar.se/anmäl

 

Läs mer/organisera dig:
Eventet på Facebook
Alla ska kunna bo kvar på Facebook
Alla ska kunna bo kvar hemsida