Symposium på Tensta konsthall 12e januari. Bild: Tensta Konsthall

Symposium på Tensta konsthall 12e januari. Bild: Tensta Konsthall

Symposium på Tensta konsthall: Militarisering, polishistoria och motståndsrörelser

Details
Symposium: Fuel to the Fire
Torsdag 12.1, 17:00–21:30

Med Gregory Everett (Los Angeles), Natascha Sadr Haghighian (Berlin/Tehran), Hamid Khan (Los Angeles) och Irene Molina (Uppsala). Som en del av Eros-effekten: Konst, solidaritetsrörelser och kampen för social rättvisa. På engelska.

17:00 Introduktion Natascha Sadr Haghighian och Maria Lind
17:15 Irene Molina
18:00 Hamid Khan
19:00 Gregory Everett

Gratis att delta. Osa senast 9.1 till reception@tenstakonsthall.se

Under symposiet Fuel to the Fire lyfter de inbjudna gästerna genom aktuell forskning och konkreta exempel hur offentliga rum privatiseras och militariseras och hur motstånd organiseras. Filmen 41st and Central, om Svarta pantrarnas historia, visas. Filmens regissör Gregory Everett är på plats och berättar om filmens bakgrund och tillkomst.

Utgångspunkt för symposiet är Natascha Sadr Haghighians utställning Fuel to the Fire som bl a spårar piketpolisen, den svenska versionen av SWAT-polisen (Special Weapons and Tactics), tillbaka till dess begynnelse i USA. SWAT grundades i Los Angeles i slutet av 1960-talet efter det våldsamma Watts-upproret 1965 och sattes i bruk för första gången under en razzia mot den kommunistiska afroamerikanska organisationen Svarta pantrarna. Historien om SWAT-polisens uppkomst visar på det intima sambandet mellan polisens militarisering, social segregering och institutionaliserad rasism.

Inbjudna deltagare:

Hamid Khan (Los Angeles) är kampanjkoordinator för Stop LAPD spying Coalition, en allians med syfte att kartlägga och visa Los Angeles Police Departments övervaknings- och profileringsarbete. Han är också grundare av South Asian Network och är aktiv i flera andra gräsrotsinitiativ för migranters och flyktingars rättigheter.

Gregory Everett (Los Angeles) är filmskapare och har bl a producerat och regisserat dokumentärfilmen 41st and Central om medborgarrättsorganisationen Svarta Pantrarnas uppgång och fall. Filmen belyser Svarta Pantrarnas konfrontation med Los Angeles poliskår, morden på förkämparna Alprentice “Bunchy” Carter och John Huggins och den ödesdigra skjutningen 1969 mellan LA’s-poliskår och Svarta Pantrarna på adressen 41st Street and Central i Los Angeles.

Filmen innehåller intervjuer med före detta pantermedlemmar (Everett är själv son till en av gruppens medlemmar), LA-polisens tidigare polischef och en professor vid universitetet UCLA. Intervjuerna kombineras med arkivfotografier och gör 41st Street and Central till en unik film om rasismen i Los Angeles och den svarta rörelse som försökte bekämpa den.

Irene Molina (Uppsala) är professor i kulturgeografi vid Institutet för bostads- och urbanforskning vid Uppsala universitet och aktivist. Hennes forskning och aktivism fokuserar på social marginalisering, strukturellt förtryck och segregering.

I samarbete med Goethe Institut Schweden, Kungl. Konsthögskolan och ABF Stockholm.

Symposium: Fuel to the Fire
Thursday 12.1, 17:00–21:30

With Gregory Everett (Los Angeles), Natascha Sadr Haghighian (Berlin/Teheran), Hamid Khan (Los Angeles), and Irene Molina (Uppsala). As part of The Eros Effect: Art, Solidarity Movements and the Struggle for Social Justice. In English.

17:00 Introduction Natascha Sadr Haghighian and Maria Lind
17:15 Irene Molina
18:00 Hamid Khan
19:00 Gregory Everett

Free of charge. RSVP by 9.1 to reception@tenstakonsthall.se

The symposium opens up a critical discussion about militarization of the suburb, images as testimonies, and institutionalized racism and violence. The film 41st and Central, on the history of the Black Panthers, will be screened. The director Gregory Everett will come and talk about the film.

The starting point for the symposium is the exhibition Fuel to the Fire by Natascha Sadr Haghighian, which traces the Piketen police, the Swedish version of the SWAT (Special Weapons and Tactics) police, back to its beginnings in the United States. SWAT was founded in Los Angeles in the late 1960s after the Watts rebellion and was first used during a raid against the Black Panther Party of Self-Defense. The story of the emergence of SWAT police proves the intimate relation between police militarization, social segregation, and institutional racism.

Invited participants:

Hamid Khan is the Campaign Coordinator for the Stop LAPD Spying Coalition, an alliance with the task of dismantling all surveillance and profiling practices used by the Los Angeles Police Department. He also founded the South Asian Network and is active in several other networks and grassroots initiatives for immigrant and refugee rights.

Gregory Everett (Los Angeles) is a film maker. He produced and directed 41st and Central, which is about the civil rights organization the Black Panther party from its inception to its demise. The film explores the Party’s face-offs with the LAPD and the UCLA killings of the charismatic Alprentice “Bunchy” Carter and John Huggins, as well as the 1969 shootout between the LAPD and the Black Panthers on 41st Street and Central.

The film features new interviews with a former Black Panther Party member who was himself the son of a Black Panther, a former LAPD Chief, and UCLA Professor Scot Brown. These interviews combined with archival footage make 41st and Central a compelling picture of the often-overlooked issue of racism in Los Angeles and of the revolutionary black movement that tried to fight it.

Irene Molina (Uppsala) is a professor of cultural geography at the Institute for Housing and Urban Research at Uppsala University and an activist. Her research and activism focuses on social exclusion, structural oppression, and segregation.

In collaboration with the Goethe Institut Schweden, the Royal Institute of Art, and ABF Stockholm.