Alla ska kunna bo kvar arrangerar samtal på Frölunda torg med anledning av de planerade ombyggnationerna. 5 februari.

Alla ska kunna bo kvar arrangerar samtal på Frölunda torg med anledning av de planerade ombyggnationerna. 5 februari.

ALLA SKA KUNNA BO KVAR: Frölunda torg förändras. Lägenheterna på Näverlursgatan renoveras med kraftiga hyreshöjningar och torget rustas upp och hyrorna för butikerna höjs.
För vem byggs Frölunda torg? Kom och lyssna på ett spännande samtal om Frölunda torgs förändring.