[youtube https://www.youtube.com/watch?v=X1VwuDk45F4?rel=0]

ALLA SKA KUNNA BO KVAR:

Frölunda torg förändras. Lägenheterna på Näverlursgatan renoveras med kraftiga hyreshöjningar och torget rustas upp och hyrorna för butikerna höjs. För vem byggs Frölunda torg?

Lyssna på ett spännande samtal om Frölunda torgs förändring. Deltagare: Mathias Krusell (Allt år alla och redaktör för boken Rätt att bo kvar) Mahasti Hashemieh (ordf Hyresgästföreningen Frölunda torg och aktiv i Alla ska kunna bo kvar) Catharina Thörn (forskare och författare)

Organisera dig:
Alla ska kunna bo kvar hemsida
Alla ska kunna bo kvar på FB