Ort till Ort: 10 januari togs frågan om vräkning av familjen Alsidawa upp i Solna tingsrätt inför en fullsatt åskådarläktare. Haidar Alsidawa med fru kom hit från Syrien för tre år sedan. Det är hustrun som står på hyreskontraktet. När de fick lägenheten skrev hon även under på att avsäga sig sin besittningsrätt, men alla papper var på svenska och ingen kunde tolka innebörden då hon skrev på. När familjens korttidskontrakt till lägenheten i Sundbyberg, norr om Stockholm, inte förlängdes hade familjen ännu inte hittat ett nytt boende. Barnfamiljen har tillsammans med nio andra familjer i samma situation vädjat och protesterat mot bostadsbolaget Förvaltarens vräkningar.

Familjen skulle ha lämnat tillbaka nycklarna till sin lägenhet i maj förra året. Då löpte det sista korttidskontraktet ut. Men familjen har trots att de sökt med ljus och lykta efter ett nytt boende inte funnit något. Medan familjen gått igenom olika instanser för att få beslutet hävt har de, enligt
Haidar Alsidawa inte haft någon annan råd än att bo kvar i lägenheten. När räkningarna slutade komma betalade de hyran som vanligt ändå. Familjen Alsidawa har varit i kontakt med Sundbybergs kommun flera gånger i ärendet, men har inte fått någon hjälp med nytt boende.

Bostadsbolaget Förvaltaren har under de senaste åren ombildat och privatiserat stora delar av sitt fastighetsbestånd. Hyresgäster som inte har möjlighet att köpa lägenheter ställs i mycket svåra situationer. I det här fallet handlar det om en barnfamilj som skulle vräkas och trots en nollvision om vräkningar av barn har ingen lösning presenterats av varken kommunen eller det kommunala bostadsbolaget. Under rättegången föreslog domstolen en förlikning. Familjen Alsidawa krävde att få bo kvar i ytterligare ett år vilket Bostadsbolaget Förvaltaren accepterade. Domslutet visar att det lönar sig för hyresgäster att ta strid mot vräkningar. Familjens ockupation av lägenheten har lönat sig. Bostadsbolagets hot om svartlistning och dyra skadestånd var falska och i slutändan var det bostadsbolaget Förvaltaren som fick backa!

Ort till Ort kommer att hjälpa familjen Alsidawa att samla in pengar via stödfonden för att betala rättegångskostnaderna som de ålagts som en del av förlikningen.

2018-01- 10
Nätverket Ort till Ort

Läs mer:

SUNDBYBERG: ”Allmännyttan” vräker 5 barnfamiljer 14e maj.

Sundbyberg: Framgång för Hyresgästerna i konflikt med Förvaltaren

Barnfamilj ska vräkas – mot stadens principer