Kampen för drägligare boende för nyanlända i Stockholm fortsätter. De senaste veckorna har Ort till ort varit i kontakt med, haft möten och hälsat på ett flertal boenden i Stockholms stad. Situationen är kritisk. Det vi har sett är i många avseenden förfärande, med allvarliga brister i hygien, brandsäkerhet och mänsklig värdighet. Vi har fått ta del av utsagor och brev från de boende till Stockholms stad, vi har sett intyg från läkare som säger att deras patienter inte kan bo under nuvarande förhållanden. Den samstämmiga bilden från de boende är att deras brev, mejl och intyg inte ens besvaras av stadens tjänstemän – än mindre har det skett någon förändring. Enskilda och familjer betalar dessutom ockerhyror för de minimala utrymmer de får. På många boenden tvingas främmande personer att sova i samma rum. I flera fall delar upp till sex personer rum. Vid sjukdom finns ingen möjlighet att få ett eget rum. Infektioner sprids snabbt bland de boende. 

30740445_1677964558909058_8962820315449131008_n

Brist på integritet, trångboddhet, osäkra sanitära förhållanden, smittrisken, avsaknad av lekplatser och brister i brandsäkerheten är sammantaget av sådan art att dessa boenden omedelbart måste åtgärdas. Nyanlända i Stockholms stad måste erbjudas drägliga levnadsförhållanden för att lyckas med sin etablering i det nya landet. Att en ny generation barn i Sverige ska växa upp under dessa förhållanden är oacceptabelt. Det här är bara toppen av ett isberg, vi blir kontinuerligt kontaktade av fler nyanlända som vill ha hjälp i sin desperata situation. Ett skäligt boende för en skälig hyra är nummer ett. Med tillräcklig yta och med säkra och trygga förhållanden. Att inte behöva dela med främlingar och att säkerställa att ingen behöver leva i så här osanitära förhållanden. 

Den politiska ledningen i Stockholm behöver sätta sig in i vilken situation nyanlända och kvotflyktingar tvingas leva i och snabbt agera. Det behövs åtgärder för en förändring. 

Nätverket Ort till Ort 

För att få reda på mer, prata med våra kontaktpersoner och för att ta del av vår rapport från Stockholm stads boenden, skriv till: orttillort@riseup.net