Ort till Ort deltog i tre olika evenemang de senaste tre dagar.

20180601_173935.jpg

Michele Lancione, Cyklopen i Högdalen

FREDAGEN, 1:a juni: Ort till ort bjöd in forskaren och aktivisten Michele Lancione som höll en presentation och en workshop. Han berättade om skapandet av ”A început ploaia / Det började regna”, en 72-minuters dokumentär om kampen för bostäder och mot hemlöshet i Bukarest. Presentationen följdes av en introduktion till metoder för möjliga kritiska läsningar av bilder och deras makt, med syfte att se den politiska potentialen i detta. Evenemanget hölls på Cyklopen och i samarbete med Cyklopens bibliotek.

20180602_140745

Vi var med i programmet!

LÖRDAGEN, 2:a juni: Deltog vi i Anarkistiska Bokmässan på Telefonplan. Där visade vi två dokumentärfilmer:

  • VÄLKOMMEN TILL IKANO av: Christine Leuhusen & Agnes Stuber 2016 (12min) Under sommaren 2016 ockuperades Hagsätraskolans aula i protest mot IKANOs brutala ‘renovräkningar’ runt om i Hagsätra. Välkommen till IKANO är en kort dokumentärfilm med vittnesmål från ockupanterna och de boende i Hagsätra.
  • Första utkastet av en än så länge namnlös dokumentärfilm om nyanländas boendeförhållanden i Stockholm. Ort till Ort har varit med och arbetat med filmen som produceras av Konkret.

Efter dokumentärvisningarna fördes ett samtal med publiken kring vad vi som nätverk gör, och om filmernas innehåll.

o521404

Från Allmändalen i Mångkulturellt Centrum i Fittja

SÖNDAGEN, 3:e juni: Ort till Ort presenterade, tillsammans med Alla Ska Kunna Bo Kvar, en punkt med namnet Vems rätt, till vilken bostad? Med utgångspunkt i dokumentärfilmen om nyanländas boendeförhållanden förde vi en diskussion på temat. Medlemmar från båda nätverk höll föredrag om härskartekniker som används vid renovräkning.