Ort till ort arrangerade den 9 november en stadsvandring genom hyresstridernas Södermalm. Ett femtiotal personer kom och trotsade höstmörkret. Vi började vandringen vid Allhelgonakyrkan, stannade  till vid platsen för en av Sveriges mest uppmärksammade hyresblockader och fortsatte sedan till kvarteret Mullvaden, där den uppmärksammade ockupationen fick påminna oss om det tillfälliga uppsvinget för hyresstriderna som ägde rum under 1970-talet. Vi besökte även Bergsunds strand där flera stora hyresstrider ägde rum under 1930-talets hyressänkningsaktioner.

Sedan avslutade vi med diskussion och samkväm på en bar i Hornstull.

Tack till Hannes Rolf och Dominika Polanska som talade. Och tack till alla som kom, ställde frågor och diskuterade!

Info:
Urbaniseringen som följde den svenska industrialiseringen skapade en stor bostadsnöd där allt fler nyinflyttade konkurrerade om små hyresrätter som ofta var i uselt skick. Följden blev höga hyror och stor utsatthet som försvårade livet avsevärt för de många arbetare och småföretagare som levde under prekära förhållanden. Bostadsfrågan politiserades allt mer och i den allmänna radikaliseringsvåg som svepte genom Europa i slutet av första världskriget skedde flera hyresstrejker i och omkring Stockholm.

Under samma period bildades hyresgästföreningar på flera håll i Stockholm. Dessa började mot slutet av 1920-talet använda sig av hyresblockader i tvister med fastighetsägare. Under 1930-talet intensifierades konflikterna då hyresgästföreningarna gick på offensiven med massuppsägningar, hyresstrejker och blockader för att få ned hyrorna och tvinga fastighetsägarna att stå för nödvändigt underhåll.

Hannes Rolf är historiker och skriver just nu en avhandling om hyresgästorganisering och hyresstrider under mellankrigstiden.

Dominika Polanska är sociolog och har skrivit om svenska husockupationer.

Fotograf: Malmström, Axel (1872-1945)