Några av de 20-tal familjer och hushåll som bor i Sundbybergs kommuns lägenheter utan kontrakt och hotas av vräkning från dessa (läs mer om deras situation här: https://orttillort.org/2019/07/24/hyreskontrakt-till-de-kontraktslosa/) samlades igår utanför Sundbybergs stadshus för att kräva svar från ansvariga politiker angående vad som händer med deras kontrakt och framtida boendesituation.

För de ansvariga politikerna i Sundbyberg tycks det handla om att reda ut missförstånd om vad som har sagts och lovats. För de som hotas av vräkning handlar det om att förlora sitt hem, sin trygga plats. Att tvingas flytta ännu en gång, kanske till en annan stad och därmed säga upp sig från jobb eller avbryta påbörjade studier, och för barnen att byta skola igen. Detta skulle bli ännu en flytt och ett uppbrott de här människorna skulle behöva gå igenom. De har redan flyttats mellan Sveriges kommuner ett flertal gånger sedan de kom till Sverige. Det räcker nu!

Vi anser att de ansvariga politikernas (brist på) agerande tyder på en ovilja att ta hand om och lösa situationen för sina kommuninvånare. De kontraktslösa och vräkningshotade väntar fortfarande på svar från er, ansvariga politiker i Sundbyberg, och dig, Marie Lundman-Völker. Vi frågar igen: VAR SKA DE TA VÄGEN NU? VAR SKA DE BO? SKA DE BO PÅ GATAN?