Cirka 30 familjer bor idag i Sundbybergs kommuns lägenheter utan kontrakt. Detta är en situation som kommunen själv har skapat och som drabbar de boende mycket hårt.

I samband med att familjerna flyttade in lovade kommunen alla nyanlända som anvisades till kommunen att de skulle få ”vanliga” hyreskontrakt om de ordnade med arbete och egen försörjning. Kommunen har därefter i strid med lagen (jordbalken) hyrt ut till sig själv genom sitt eget bolag och har på det sättet försökt kringgå skyddsreglerna för hyresgäster. Dessutom har de i en den del fall förmått Hyresnämnden att godkänna hyresavtal utan grundläggande rättigheter och utan att ange något skäl.

Efter ett år så fick de boende träffa en representant från kommunen som sa att kommunen inte skulle ”kasta ut någon på gatan”. Under första halvåret 2018 ringde en person från kommunen till alla boende och kallade till individuella möten. Kommunens representant sa då till de boende att de måste lämna lägenheten ”om en månad” och att de flesta var tvungna att flytta ut i juni 2018. Det normala är att man har minst tre månaders uppsägningstid men kommunen tyckte uppenbarligen att folk skulle ordna med ny bostad på 30 dagar. De boende hade ingen möjlighet att följa kommunens uppmaning att flytta. De försökte förhandla med kommunen om att få bo kvar. Kommunen valde inledningsvis att skicka fakturor till vissa boende fram till september 2018.

De boende försökte på olika sätt förhandla med kommunen som under hösten 2018 svarade med att skicka avhysningsansökningar till olika domstolar. De boende kontaktade också olika politiker som till slut i februari 2019 kallade till möte för alla boende i Folkets hus i Sundbyberg. I mars kallade politikerna till ytterligare ett möte i stadshuset i Sundbyberg. Mötena gav inget som helst resultat och politikerna verkade ovetande om det faktiska läget. De lovade att de skulle ”lösa situationen”. Kommunen drog tillbaka stämningarna från domstolarna efter detta.

Trots detta har kommunen inte löst situationen vilket fortsättningsvis kvarhåller de boende i en mycket svår situation. Kommunen hotar med skadestånd för utebliven hyra samtidigt som de inte skickar ut fakturor! Kommunen har också valt att neka några försörjningsstöd med hänvisning till att de inte har fakturor! Att de kan visa med kontoutdrag att de har betalat hyra spelar tydligen ingen roll! Allt detta visar hur orimligt och motsägelsefullt kommunens agerande är!

Kontrakt åt de kontraktslösa!