Vi har gjort ett infoblad som delas till alla som bor i Hemblas lägenheter i Husby.

Läs infobladet här eller nedan.