Just nu (9/7) har Förvaltaren bara två ärenden som rör renoveringar i Hyresnämnden. Hyresgästerna har inte godkänt de s.k. ”förbättringsarbeten” som Förvaltaren vill göra och som leder till att de kan pressa upp hyrorna kraftigt. Flera har själva renoverat och andra vill t.ex. behålla det gamla köket och någon vill behålla utrustning av miljöskäl.

Båda ärendena rör Järnvägsgatan 21-23 och heter 8777-21 och det andra heter 8780-21. Det är oklart varför de har delat upp det i två ärenden eftersom ansökningarna är exakt likadana.

Här kan du läsa Förvaltarens ansökan i ärende 8777-21

Här kan du läsa Förvaltarens ansökan i ärende 8780-21

Domstolen får ta hänsyn till om renoveringen påverkar hyresgästen personligen till exempel p.g.a. sjukdom eller hög ålder eller att man bekostat en upprustning av lägenheten som kommer förstöras om tillstånd meddelas, eller om man har väl fungerande äldre inredning.

Man kan maila (hyresnamndenistockholm@dom.se) och fråga vilket ärendenummer som man har 8777-21 eller 8780-21. När man vet det så kan man skriva varför man är mot renoveringen och vilka delar man är mot. Skriv ärendenummer och personnummer i ämnesfältet och skicka med bilder och/eller dokument och förklara. Detta är något som hyresgästerna kan diskutera och göra tillsammans och som man inte behöver en jurist för. Om en enskild person (jurist/ombudsman) tar hand om många ärenden är risken stor att de enskilda hyresgästernas synpunkter inte kommer fram ordentligt och att det inte skickas in några bevis i de enskilda fallen.

Hyresnämnden ska även ta hänsyn till hyreshöjning när de tittar på ärendet. När riksdagen gjorde lagen så skrev man detta i en text som förklarar hur lagen ska tolkas (Prop. 2001/02:41, s. 25). Hyresnämnden struntar dock ofta i detta. Därför det viktigt att alla påpekar att de måste följa lagen som det var tänkt och inte automatiskt godkänna allt vad Förvaltaren vill. Hyresnämnden måste förstå att de har ögonen på sig.