Ilhan som är aktiv i Ort till ort i Husby och forskare har skrivit en rapport som kom nyligen. Rapporten är till stora delar baserad på intervjuer med hyresgäster hos Hembla i Husby som i januari 2022 byter namn till Victoriahem.

Läs rapporten:
https://orttillort.org/wp-content/uploads/2021/10/MAPIUS_30_Digitalbok.pdf