Rapport inifrån Hemblahelvetet

Rapport inifrån Hemblahelvetet

Ilhan som är aktiv i Ort till ort i Husby och forskare har skrivit en rapport som kom nyligen. Rapporten är till stora delar baserad på intervjuer med hyresgäster hos Hembla i Husby som i januari 2022 byter namn till Victoriahem. Läs rapporten:...