Sundbyberg står inför en renovräkningsvåg. Under de kommande 10 åren ska nästan hälften av det kommunala fastighetsbolaget Förvaltarens lägenhetsbestånd renoveras, inklusive stora delar av Hallonbergen. Totalt handlar det om 3600 allmännyttiga lägenheter och utöver det så kommer många privatägda hyreshus också renoveras. Renoveringarna har redan påverkat tusentals och kommer påverka mer än 10 000 hyresgäster i Sundbyberg de närmaste åren. 

Många av oss hyresgäster har fått leva med konsekvenserna av att bo i bostäder med årtionden av eftersatt underhåll. Nu när våra hem äntligen ska renoveras, kommer många inte ha råd att bo kvar. Förvaltarens senaste renoveringar innebar hyreshöjningar upp mot 50-60%. De få som kommer kunna bo kvar har mycket svårare att överleva på sin inkomst och undersökningar visar att många hyresgäster kommer tvingas flytta redan vid hyreshöjning på 5 till 10 procent.

Förvaltaren och Hyresgästföreningen har dock undertecknat ett samrådsavtal 2017 i vilket det framgår att Förvaltaren ska erbjuda fyra olika nivåer vid renovering, inklusive en basnivå med minimal hyreshöjning. Förvaltaren struntar i samrådsavtalet och hyresgäster erbjuds bara två nivåer, utan någon basnivå som ger låg hyreshöjning.

Efter mycket protester från Ort till Ort och andra så beslutade en majoritet i Sundbybergs kommunfullmäktige (Vänsterpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet) i november 2021 att Förvaltaren ska följa samrådsavtalet och erbjuda fyra nivåer. Det är absurt att det kommunala bolaget Förvaltaren trots detta inte erbjuder fyra nivåer.

Allt fler hyresgäster upplever att Förvaltaren varken spelar en positiv eller konstruktiv roll i Sundbyberg numera. Vi har därför inlett en särskild kampanj för att uppmärksamma Förvaltarens fördärvliga roll i den pågående utvecklingen vilken bokstavligen driver folk från sina hem. Vad Förvaltaren borde kallas är “Fördärvaren” och inte “Förvaltaren”. 

Vi ger vårt löfte att kämpa mot alla renovräkningar och att ingen ska ge tillstånd till renovering förrän hyresgästernas rätt till sina hem säkras. Alla hyresgäster, oavsett inkomst, ska ha möjlighet att bo kvar i sina hem.