Två medlemmar ur Ort till Ort åkte ner till Bryssel i veckan för att träffa hyresgästföreningar och medlemmar ur European Coalition Action mellan onsdagen den 16 februari till söndagen den 20 februari 2022.

European Coalition Action är en sammansättning av aktivister och deras lokala föreningar i respektive land. Varje år träffas medlemsföreningar för det årliga ”General Assembly”. Koalitionen finansieras av Rosa Luxemburg stiftelse och franska Charles Léopold Mayers stiftelse.

EAC finns på olika håll i Europa

European Coalition Action arbetar för Rätten till Bostad och till Staden och är en alliansbildning mellan rörelser från olika städer i flera europeiska länder som kämpar för respekt för dessa grundläggande rättigheter. Efter att ha drivit kampen på egen hand i flera år kände dessa rörelser (grupper och sociala rörelser som består av hyresgäster, självuppbyggda stadsdelar, ockupanter, offer för otillräckliga bostäder, offer för vräkning eller drabbade av skuldsättning, yrkesverksamma och forskare) ett behov av att samlas för att stärka denna kamp för att vidta gemensamma åtgärder och inta gemensamma ståndpunkter i europeiska bostadsfrågor. Mer information om koalitionen hittar ni här: https://housingnotprofit.org/

Mötet öppnades med en workshop om bostadsstrider i Europa – en uppdatering om vad de enskilda grupperna inom koalitionen och deras allierade har gjort under pandemin. Vi pratade om våra något liknande erfarenheter i olika sammanhang, tecknade en bild av den nuvarande bostadskampen och diskuterade hur vi kan utveckla den ytterligare. Möten organiserades i ett socialt center i bostadsområdet S:t Gille i Bryssel. Det är ett socialt center som försöker stödja människor i deras strävan efter permanent uppehållstillstånd, bostad och rättigheter på arbetsmarknaden.

Under två dagar höll koalitionens medlemmar dagliga möten och på fredagskvällen anordnades ett öppet event. Brysselinvånare och andra personer via länk deltog i diskussioner om vräkningar, hyresökningar, bostadsbrist och andra frågor som att försöka stoppa AirBnB samt problemen som uppstår vid stor omflyttning. Bostadskrisen är alarmerande i Europa och flera organisationer arbetar aktivt i frågan. Aktivisterna har flera olika strategier och mål med sin organisering, vissa har direkta aktioner som ockupationer som medel för att uppnå rätten till bostad medan andra arbetar med att påverka politiker och media i försök att uppmärksamma försämrade boendevillkor där människor utan bostad är akut.

I många länder finns det fastigheter som är tomma och när myndigheter inte kan få tillgång till dessa agerar människor själva för att ta över fastigheterna. Flera organisationer arbetar med att kartlägga tomma fastigheter, ett arbete vi även i Sverige bör göra redan nu.

Ort till Orts lärdom är att vi behöver bli starkare lokalt i Sverige och skaffa oss mer erfarenheter. I Sverige är vi del av en globaliserad bostadsmarknad där både globala fastighetsbolag trissar upp våra bostadskostnader och där EU-direktiv påverkar på hyressättningen. Detta märks t.ex genom tillkomsten av Allbolagen som syftar till att kommunala bostadsbolag ska drivas affärsmässigt, en förändring som kom till år 2011. EU-direktiv påverkar oss exempelvis när det gäller vattendebitering som t.ex. EU-direktiven som den 1 juli 2021 blev till svenska regler och ett stöd för fastighetsbolag som Hembla (nuvarande Victoriahem) att debitera sina hyresgäster för vatten. En ändring som inte alla hyresvärdar tillämpar så som Svenska bostäder i Stockholm men det är endast en tidsfråga innan dessa förändringar på olika sätt även drabbar deras hyresgäster. Kritiken bland hyresgäster mot Hemblas debitering är stor och en kampanj mot detta har startats.

Utvecklingen på bostadsmarknaden leder till att vi måste vara solidariska internationellt och se att Rätten till Bostad är en universell strävan. Vi som är aktiva bör vara som starkast lokalt men beslutsfattandet över våra bostäder är även en internationell fråga. Det gör att vi behöver organisera oss lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

För Rätten till Bostad, en mänsklig rättighet och en självklarhet för alla är urholkat. När hemlösheten ökar i Sverige måste vi forma en starkare linje i att bekämpa en bostadspolitik som driver människor bort från sina hem och sprida budskapet att regeringar som inte ens kan erbjuda bostad bostad till alla är avskyvärda i den moderna värld vi vill leva i.

Sist men absolut inte minst. Sista dagen besökte koalitionens medlemmar en ockupation av 200 papperslösa personer. De hade ockuperat en övergiven bank sedan september förra året men ska nu vräkas från platsen 31 mars utan att en annan plats är ordnad för dem. Ort till Ort kommer att anordna en stödmanifestation för ockupationen av KBC i Bryssel. Detta kommer ske på Housing Action Day 27–28 mars. Housing Action Day är en gemensam aktion bland föreningsmedlemmarna i Europa där alla på sina lokala håll gör en manifestation om Rätten till Bostad.