Ort till ort i Husby har skickat följande öppna brev till Viktoriahem och Hyresgästföreningen.

”Till Hyresgästföreningen
och Victoriahem

VI ACCEPTERAR INTE ATT BETALA FÖR VATTEN

Det finns inget myndighetskrav att ta betalt för vatten

EU har infört ett direktiv om ”energieffektivitet” (2012). Varken direktivet eller lag om energimätning i byggnader stadgar att hyresvärdarna måste sätta in vattenmätare. Det står i direktivet att det kan göras när det är ”tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och proportionerligt”. Den paragraf i lagen som styr insättning av mätare vid renovering (6 §) ska bara gälla ”om detta är tekniskt genomförbart och kostnadseffektivt”. Regeringen har dock infört en förordning som föreskriver att det vid ombyggnad ska sättas in mätare för ”individuell mätning” av ”tappvarmvatten”. Detta gäller dock bara om det är ”tekniskt genomförbart” och rimligt i förhållande till ”de möjliga energibesparingar som skulle kunna uppnås”.

Det finns alltså inget absolut krav att införa mätning och debitering av vatten. 

Vi kräver således att vatten fortsättningsvis ska ingå i hyran och kommer uppmana hyresgästerna att på lämpligt vis motsätta sig installation av vattenmätare. 

Vi har inte sett något avtal

Det påstås att det finns avtal gällande vattendebitering. Detta är något som inte har diskuterats med oss hyresgäster och vi accepterar inte att avtal sluts ovanför våra huvuden. Det är helt oacceptabelt att det ingås avtal som inte de berörda inte får del av och som de inte kan påverka. Väsentligt är även att många hyresgäster har egna avtal i vilka det framgår att vatten ingår i hyran. 

Victoriahems ägare Vonovia är ökända för att ha som affärsstrategi att lägga på olika kostnader på hyran. Det spelar därför mindre roll hur det nuvarande vattenavtalet ser ut. Nästkommande avtalsperiod kommer avtalet troligen ändras i ofördelaktig riktning. 

Styrelsen i Ort till ort i Husby, 2022-02-22″