Hyresgäster på Järnvägsgatan 21 och 23 har enats om en gemensam skrivelse till Hyresnämnden för att stoppa Förvaltarens pågående försöka att renovräka hyresgästerna där.

Förvaltaren har på Järnvägsgatan 21 och 23 påbörjat den yttre renoveringen av husen i vår innan hyresgästerna har flyttat ut i ett troligt försöka att få hyresgästerna att självmant flytta. Det normala är att hyresvärden genomför den inre och yttre renoveringen samtidigt.

Hyresgästerna har blivit erbjudna två renoveringsnivåer vilket kommer att ge ungefär samma hyreshöjning. Enligt ett utskick från Förvaltaren så vill de höja hyran från dagens normhyra om ca 1200 kr till 1700 kr per kvadratmeter och år.

De fyra nivåer som Förvaltaren erbjöd hyresgästerna på Högklintavägen kommer hyresgästerna inte att få om inte politikerna eller Förvaltaren ändrar sig eller om Vänsterpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet vinner i Förvaltningsrätten. Där finns som bekant ett överklagat beslut om fyra renoveringsnivåer för Förvaltaren som Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna överklagade förra året.

Sammanträde i Hyresnämnden kommer att vara 13:00 den 11 maj. Hyresgäster planerat att åka dit tillsammans med flera bilar.

Ur skrivelsen till Hyresnämnden

”Renovräkning är det största samhällsproblemet i Sverige idag. Det har skapat och skapar löpande ett omåttligt lidande för hundratusentals människor som inte har råd att bo kvar i sina hem. Ordet renovräkning är ett sammansatt ord av renovering och vräkning (eng. renoviction).

’När hyresvärdar renoverar så mycket att hyresgästen inte har råd att flytta tillbaka efteråt.’

Så förklarar forskaren Sara Westin begreppet renovräkning (renoviction på engelska). Boverket har undersökt flyttmönster i samband med omfattande upprustningar och konstaterat att 25% av de boende flyttar i samband med renovering och det är de ekonomiskt svagast som flyttar i störst utsträckning. I detta sammanhang skulle Sveriges hyresråd och Hyresnämnder spela en viktig roll. Men som så många har konstaterat så fungerar Hyresnämnderna som allt annat än en broms på utvecklingen.

Tanken med denna skrift är att den ska vara en hyresgästinlaga i ovanstående hyresnämndsärenden samt att den ska ut till intresserade lokala hyresgästkollektiv och journalister landet runt.”

Klicka på bilderna för att läsa