Det första öppna mötet anordnades i Folkets hus i Fisksätra. Under mötet presenterades resultaten från en enkätundersökning som hade genomförts av OrtTillOrt som visade hur boendesituationen för hyresgästerna i Fisksätra såg ut. Folk berättade om sina problem och under mötet presenterades även vad hyresvärden Stena Fastigheter har för planer för framtiden. Planer som hyresgästerna kommer att behöva betala priset för. Deltagare bjöds även in till ett årsmöte som kommer att äga rum den kl 14 den 18/12 i Folkets Hus. 35 personer deltog på mötet varav 25 skrev upp dig som medlemmar.