Ort till orts förening i Husby valde i lördags en ny styrelse med totalt nio personer. Årsmöten är ofta väldigt formella och tråkiga utan diskussioner. Vi satsade en hel del på mat och diskussioner och att det skulle gå snabbt. Det fungerade rätt bra enligt deltagare som jämförde med andra årsmöten som brukar hållas.

Den ny styrelsen kommer att träffas i början av januari och ha möten cirka 6 gånger om året.

Frågor som medlemmarna vill att föreningen arbetar med:

-Ungdomar tvingas hänga trapphusen (fritidsgårdar)
-Fönster gamla och slitna.
-Soprummen, förfärliga.
-Ofta fullt i sopnedkasten. Trapphusen stinker. Kommer insekter. Samlas bananflugor.
-Mögel i nyrenoverade lägenheter.
-Oljud i ventilationen.