Vi föräldrar och hyresgäster anser att det gamla fritidsgården Reactor måste öppna igen. Ungdomar i Husby har ingen bra situation och träffas trappuppgångarna. Att ungdomarna är ute hela tiden gör att de lättare dras in i kriminalitet. Framtidens hus passar inte alla ungdomar och det är mycket få som är där. Lokalerna är alldeles för små med begränsade aktiviteter.

Vi kräver att ni ansvariga politiker agerar omedelbart för att öppna Reactor igen. Vi kommer inte ge oss förrän det finns bra aktiviteter och plats för alla ungdomar.

Vi kommer till sammanträdets (15/12) öppna del klockan 18:00 i Folkets Husby. 

Ort till Ort – Husby, 2022-12-13

Hör nedan är ett brev som skickats till alla politiker i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd