Vicoriahem har nu börjat skriva till Hyresnämnden och påstå att ”det inte föreligger något hyresförhållande” i olika ärenden. Hyresnämnden spelar med i det smutsiga spelet och kräver att hyresgästerna ska skicka in ”aktuellt” hyresavtal.

Victoriahems hus i Husby har bytt ägare många gånger de senaste decennierna och många hyresgäster har tecknat avtal med tidigare hyresvärdar. Dessa avtal är självklart giltiga fortfarande. Victoriahem har avtalen i sitt arkiv men försöker att undkomma att åtgärda fel i lägenheterna genom att kräva in ”aktuella avtal”. När hyresgäster skickar in de ursprungliga gamla avtalen så spelar Hyresnämnden med och kräver att det ska vara ett ”aktuellt” avtal (se nedan) trots att hyresgästen redan skickat in gällande avtal.

Det finns självklart ingen risk för hyresgästen att bli av med lägenheten (om någon nu tror det). Vad Victoriahem kan åstadkomma genom att konspirera med Hyresnämnden på detta sätt är bara att fördröja processerna i Hyresnämnderna. Fakturor räcker gott och väl för att bevisa att det föreligger ”ett hyresförhållande”, det behövs inget kontrakt för det.

Hyresnämnderna måste läggas ner och göras om

Hyresnämnden i Stockholm är ökänd för att ställa sig på hyresvärdarnas sida. Detta framgår t.ex. av de kommentarer (remisser) som de skickar till regeringen när det gäller nya lagar och att de alltid godkänner lyxrenoveringar (kallas ”godkännande av förbättringsarbeten”). Hyresråd har också tidigare varit ombud för hyresvärdarnas intresseorganisation Fastighetsägarna osv.

Av ovanstående skäl så kräver Ort till ort i Sundbyberg i sitt senaste politiska dokument följande:

”Hyresnämnden i Stockholm struntar i lagen och ställer sig alltid på hyresvärdarnas sida. Det finns ingen mening med en domstol som inte följer lagen. Domarna som fattar besluten måste bort och hyresnämnden måste läggas ner och göras om.”

Likgiltighet inför att människoliv kan spillas

Som vi tidigare skrev så var en hyresgäst tvungen att använda ett badrum med toalett i en källare där det rann vatten över några elskåp (se bilder längst ner här). Victoriahem har nu efter vår artikel och anhörigas kamp börjat renovera badrummet i hyresgästens lägenhet men badrummet i källaren är fortfarande livsfarligt. Badrummet fick hyresgästen tillgång till av Victoriahem i början av året som en ersättning när det andra var ur funktion. Hyresvärden har ännu inte åtgärdat vattenläckaget i källarbadrummet vilket visar att de är helt likgiltiga för att människoliv kan komma att spillas när vattnet blir elförande. Hyresgästen har mailat om detta till både regionchefen, förvaltaren och VD:n helt utan reaktion från deras sida.

Ger sig själv priser för att bättra på imagen

Victoriahem påstår att de har förbättrat sin ”kundnöjdhet” mer än andra bolag. Vi har tidigare skrivit om detta. Sveriges troligen värsta hyresvärd betalar ett företag (AktivBo) för att göra undersökningar som leder till att de själva ”vinner pris”… Det tragikomiska är att inga hyresgäster verkar ha fått vara med i undersökningen. Vi har inte lyckats hitta en enda. För ett par dagar sedan började de skicka ut mass-SMS till hyresgäster om att de ska göra en ny undersökning om ”kundnöjdheten”. Varför behövs det? De har ju precis gjort en och vunnit pris och allt…

Nedanstående bilder är tagna för några dagar sedan i det livsfarliga badrummet som Victoriahem tillhandahåller. Ska någon behöva dö innan de agerar?