När Svenska bostäder och de andra kommunala bolagen höjer hyrorna så blir det ett ”märke” som de andra hyresvärdarna i Stockholm följer, t.ex. Victoriahem, Stena och Förvaltaren i Sundbyberg. Eftersom många hyresgäster nu har kris så är det nödvändigt att hyresgästernas välbefinnande går före allt annat. Svenska bostäder måste nu se till att hyreshöjningen blir noll procent nästa år.

En natt i Vällingby centrum

Svenska bostäder och de andra kommunalt ägda bolagen styrs av politiker. Men de flesta politiker och hyresvärdar lever tyvärr sina liv i en bubbla högt uppe i det blå. Deras intressen är sammanflättade i en slags avskyvärd intressegegga där bolagens vinster värderas högre än något annat och de (politiker och hyresvärdar) lever i de flesta fall sina bekväma överklassliv långt ifrån alla de hyresgäster som arbetar ihop till de hyror som de får sina löner ifrån. För att hyresgästintresset ska få genomslag så är det absolut nödvändigt att hyresgästerna protesterar och gör sina röster hörda. I den andan åkte hyresgäster från Fisksätra, Sundbyberg och Husby för att göra en tältprotest.

Tältprotesten genomfördes som ett meddelande till Svenska bostäders styrelse (texten skicka till dem) utanför Svenska bostäders huvudkontor i Vällingby. Det blev en dag och natt med mycket gemenskap och glada tillrop och på morgonen tejpades det upp protestskyltar vid huvudingången. När Hyresgästföreningen hade protest den 9 januari 2023 så stängde de kontoret redan kl 15:00 ”på grund av oförutsedda händelser”. Svenska bostäders ledning verkar uppenbart nervösa inför protester och personalen som kom på morgonen gick påtagligt fort och drog ordentligt igen dörren efter sig. De hade också ringt ett vaktbolag som ställde upp sig utanför ingången på utsatt tid.


Gör feta vinster men vill ändå höja hyrorna

Svenska bostäder hade en vinstmarginal på hela 20 % 2022 och 2023 var den 30 %. Svenska bostäder har gjort riktigt feta vinster de senaste åren och planerar att höja hyrorna igen. Så vad är anledningen till att de ändå vill plåga hyresgästerna med hyreshöjningar? Är det bara för att de faktiskt kan göra det?

Svenska bostäders styrelse måste göra vad väljarna förväntar sig

När Hyresgästföreningen och hyresvärdarna (Svenska bostäder etc.) diskuterar hyreshöjning så har de 5 faktorer som ska påverka resultatet. Faktorerna handlar om hyresvärdarnas ekonomi och den ekonomiska utvecklingen allmänt. Hyresgästernas ekonomi, som är det viktigaste, finns inte med som en faktor i diskussionen. Detta kan dock Svenska Bostäders styrelse ändra på genom att ge instruktioner till bolaget (ägardirektiv). En del politiker tänker att de ”inte ska blanda sig” i vad bolagen gör men det är knappast det som väljarna förväntar sig, att politikerna passivt ska se på när hyresgästerna ruineras.

Det bådar för kraftiga hyreshöjningar med stöd av ett slavkontrakt

De 5 faktorer som ska påverka den årliga hyreshöjningen finns i ett avtal (kallas ”trepartsöverenskommelsen”) som gäller från 2022 till 2026. Hur kan ett avtal accepteras som inte tar hänsyn till hyresgästernas ekonomi? Ett sådant avtal kan bara betecknas som riktigt orättvist slavkontrakt.

I avtalet står:

”Det är den procentuella utvecklingen mellan åren av faktorerna som ska utgöra grunden för forhandlingsunderlaget”

Alltså om hyresvärdarna har högre kostnader jämfört med tidigare år så ska hyrorna höjas mer än tidigare år. Fastighetsägarna skriver i en rapport från i år:

”Kostnaderna för den löpande förvaltningen har ökat mycket kraftigt. Det gäller i synnerhet finansieringskostnaderna, som för många fastighetsägare har mångdubblats”.

I ”trepartsöverenskommelsen” som styr förhandlingarna så är punkt 1-3 faktorer handlar om hyresvärdarnas kostnader för förvaltningen samt räntan och 4:an är BNP som förväntas sjunka i år (vilka enligt avtalet ska påverka hyrorna uppåt). Den 5:e punkten handlar om prisutvecklingen allmänt och där kan man rent teoretiskt påpeka att hyresgästerna har högre kostnader men hyresvärdarnas utgångspunkt är att det bara är de som ska kompenseras för högre priser (konsumentprisindex, KPI). I många avtal finns t.ex. en ”indexklausul” som påverkar hyrorna uppåt automatiskt om KPI ökar. Avtalet med de 5 punkterna utesluter att andra faktorer tas in i förhandlingarna, t.ex. hyresgästernas betalningsförmåga i de hyreshus som förhandlingarna gäller (vårt krav).

Ett låst system där hyresvärdarna alltid vinner

Systemet med hyresförhandlingarna i Sverige är helt låst till hyresvärdarnas fördel. Den som vill ha ett bra förhandlingsresultat måste ha några påtryckningsmedel som påverkar motparten att ändra sin position, t.ex. ”Om ni höjer hyran så mycket så kommer vi att bojkotta era affärslokaler”. Istället för att arbeta med detta och utveckla nya sätt att påverka hyresvärdarna så har Hyresgästföreningen låst förhandlingarna på flera sätt. Dels har de undertecknat ”trepartsöverenskommelsen” som i princip inte tar hänsyn till hyresgästernas intressen och dels så har de gett direktiv till de anställda förhandlarna att alltid skriva under på hyresvärdarnas krav om de tror att resultatet blir sämre i domstol (Hyresnämnden). Hyresnämnden är som bekant ökänd för att gå hyresvärdarnas intressen till mötes.

Inte ”radikal” utan praktisk

Hyresgästföreningens ledning har en ständig oro att en kommande regering ska ta bort eller ändra hyresförhandlingslagen så att det inte blir obligatoriskt för hyresvärdarna att förhandla. Deras tanke är då att de helt ska ställas åt sidan och att de inte får in de pengar som får förhandlingsapparaten att snurra (hyressättningsavgiften). Vad de glömmer är att hyresvärdarna (oavsett vad de säger) älskar det faktum att de kan förhandla upp hyrorna kollektivt istället för individuellt. Dessutom är möjligheten till förhandling något som hyresgästerna historiskt har tillkämpat sig och som tillkommer den som gör äkta och effektivt motstånd. Dvs. att om inte lagen ger oss den rätten så kommer vi tillkämpa oss den. Denna inställning är inte ”radikal” utan snarare praktisk eftersom det bara så vi konsekvent kan försvara våra intressen oavsett vilka partier som för tillfället har fått opinionen med sig och hamnat i regeringsställning.