Följden av S, L, och C:s överklagande är att många riskerar att hamna hemlöshet (därav bilden)

”Öppet brev till kommunstyrelsen

Vi kräver att ”styret” ser till att talan ändras i Förvaltningsrättens mål 33725-21

Styret’ (S, L, C) i Sundbyberg har tagit initiativ till att kommunfullmäktigemajoritetens beslut om att Förvaltaren ska erbjuda 4 nivåer vid renovering överklagats genom en viss Berndt Eriksson (C). Målet ligger nu i Förvaltningsrätten och har nummer 33725-21.

Överklagandet omfattar flera punkter som majoriteten beslutade om och punkt 21 som överklagats lyder:

”Fastighets AB Förvaltaren ska erbjuda 4 differentierade nivåer vid renovering, inklusive en basnivå, i enlighet med bolagets ingångna samrådsavtal.”

Överklagandet har gjorts med svepskälet att förslagen till beslut inte var ”förberedda” av kommunstyrelsen dvs S, L och C. Skulle det rättfärdiga att de stoppar vad som skulle rädda tusentals hyresgäster från att tvingas lämna sina hem på grund av chockhöjda hyror? Detta agerande att överklaga punkt 21 är garanterat det värsta som några enskilda gjort mot befolkningen i Sundbyberg i modern tid. 

Varför? Under kommande 10 åren ska nästan hälften av Förvaltarens lägenhetsbestånd renoveras. Totalt handlar det om 3600 allmännyttiga lägenheter. Renoveringarna kommer påverka mer än 10 000 hyresgäster i Sundbyberg. 

Redan vid en höjning på 25 procent är det fler än var femte hushåll som hamnar i riskzonen och med en höjning på 5 procent är det fler än var tionde hyresgäst som får svårt att klara den nya hyran visar en undersökning i Göteborg (1).

Om Förvaltaren enligt ett nytt ägardirektiv hade tvingats erbjuda fyra nivåer (vilket de nu vägrar trots samrådsavtalet) så hade hyreshöjningarna blivit avsevärt mycket lägre än dagens horribla 50-60 procent.

Vi kräver därför att talan ändras i mål 33725-21 så den inte omfattar punkt 21.

Vi håller nu på att mobilisera kring detta och är nu inför valet ute och berättar vad som händer och samlar namnunderskrifter.

Vi hoppas att ”styret” tar sitt förnuft till fånga så att vi kan fokusera på annat än att lyfta denna fråga.

/ Styrelsen i Ort till ort i Sundbyberg”

Läs mer här:

Överklagandet
Bilaga till överklagandet
Yttrande från styret
Yttrande från majoriteten

(1) https://www.hyresgastforeningen.se/regioner/vastra-sverige/regionala-rapporter/var-tredje-hyresgast-kan-bli-tvungen-att-flytta/