Vi har idag inventerat de lokaler vi satt i blockad. De lokalerna är Humblegatan 30 och 34, Järnvägsgatan 26A och Tulegatan 37. Efter 6 månader står alla lokaler fortsatt outhyrda vilket vi ser som positivt. Fövaltarens tillvägagångssätt är fortsatt oförändrat och de är fortfarande lika snabba med att riva ned våra blockadlappar.

I det första annonseringen av blockanden den 25/5-2022 så stipulerade vi kravet att Förvaltaren ska följa samrådsavtalet och då erbjuda hyresgästerna 4 nivåer. Vi ser nu både genom det tidigare styrets ovilja samt Förvalterns motstridghet att förstå vad det hela handlar om (Dvs att skydda sundbybergares möjlighet att bo kvar i sin bostad även efter renovering) , och i den rådande ekonomiska situationen innebär det att hyran inte ska stiga överhuvudtaget.

Det kom många löften från politikerna under valrörelsen, men detta har fortfarande inte materialiserats i faktiska förändringar. Vi hoppas att det nya styrets budget innehåller en kursändring i synen på renoveringar och tar hänsyn till de boendes ekonomiska situation när de nya ägardirektiven för Förvaltaren bestäms.