Hyresgäster från Ort till orts lokalföreningar i Husby, Sundbyberg, Fisksätra samt hyresgäster från Södermalm åkte idag till Globen för att föra fram kritik mot Hyresgästföreningens ledning.

Hyresgästerna tycker rent generellt att Hyresgästföreningens ledning är allt för passiv och att de borde kunna göra mycket mer för att hindra hyreshöjningarna med tanke på vilka resurser de har.

Efter en halvtimmes diskussion överlämnades skrivelsen nedan. Diskussionerna med Hyresgästföreningens ledning i Stockholm kommer att fortsätta.