Som en del av den pågående kampanjen ”Fördärvaren” så har Ort till ort i Sundbyberg inlett en blockad av Förvaltarens affärslokaler enligt nedanstående lista.  Lokalerna på listan får inte hyras. Om någon bryter blockaden och hyr en lokal på listan så kommer en konsumentbojkott inledas mot affärsverksamheten i lokalen. Blockaden kommer att avslutas om Förvaltaren tillmötesgår vårt krav att de ska följa det avtal som de undertecknat. Avtalet ger alla hyresgäster rätt till att välja mellan fyra nivåer vid renoveringar.

Följande lokaler är satta i blockad: 

Humblegatan 30 och 34
Järnvägsgatan 26 A
Tulegatan 37

 KAMPANJTEXTER

LÄS: Brev till Förvaltaren: Information om kommande blockad
LÄS: Intentionsbrev: Renovräkningsvågen kommer att möta motstånd varje steg på vägen
LÄS: Öppet brev till Sundbybergs politiker: Varför kan ni inte göra varsamma renoveringar?
LÄS: Hur mycket har Förvaltaren höjt hyran i renoverade hus i Sundbyberg?

Kampanj mot renovräkningar!

Kampanj mot renovräkningar!

Sundbyberg står inför en renovräkningsvåg. Under de kommande 10 åren ska nästan hälften av det kommunala fastighetsbolaget Förvaltarens lägenhetsbestånd renoveras, inklusive stora delar av Hallonbergen. Totalt handlar det om 3600 allmännyttiga lägenheter och utöver...

Startskottet för Fördärvaren-kampanjen

Startskottet för Fördärvaren-kampanjen

I lördags inleddes Ort till ort i Sundbybergs nya kampanj Fördärvaren som går ut på att allmänheten ska få en rättvisande bild av det lokala bolaget Förvaltaren. Tusentals klistermärken har tryckts upp med Fördärvaren-loggan och många delades ut till deltagarna....